nombre


nombre
Colonia de Santa Marta

No barrio de Santa Marta hai unha numerosa colonia felina que, como moitas outras no territorio municipal, sobrevive como pode. Desde hai uns meses puidemos ir censando, controlando e esterilizando parte da colonia. Continuaremos facéndoo na medida das posibilidades que teñamos.


Elixe a túa doazón