Batman

  • macho
  • Data de nacemento: marzo 2017
  • Apareceu na colonia da Trisca. Cremos que foi abandoado porque é moi moi sociable e confiado.
  • Adoptado en xuño de 2017
Related Projects