CHOCO

  • Procede dunha colonia
  • É moi bo

Choco vivía nunha colonia, as persoas que o coidaban dicían que era moi bo e que coidaba dos seus compañeiros. Como enfermou agora esta nunha casa de acollida ata que se recupere.  Non pode voltar a rúa

Related Projects