Giallo

  • macho
  • Data de nacemento: 8 abril 2017
  • Xunto con Rossetta e Arancio, é un dos bebés dunha das camadas ás que chamamos “da tinalla”, posto que unha tinalla grande de cerámica foi o lugar elixido por dúas gatas para parir. Despois amamantaron e criaron conxuntamente as dúas camadas e a Fortuny, que foi adoptada por elas.
  • Adoptado en xuño de 2017
Related Projects