LUKI

  • Nacemento aproximado: maio 2013
  • Pesa menos de 5kg
  • É moi bo
  • Pasea ben con correa
  • Adoptado en maio de 2017

Luki é  mimoso e moi bó. Pórtase moi ben na casa, pasea moi ben coa correa e pesa menos de 5 quilos.

Related Projects