MIMO

  • macho
  • Nacemento: 2010
  • Independiente pero sociable

Único supervivinte dunha camada de 3, Mimo é independente pero sociable, déixase agarimar sen problema.

Related Projects